Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úplatný převod částí pozemku par.č.2675 k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 65/1999


 

NESouhlasí

s převodem částí pozemku par.č.2675 o vým. 80 m2 a 160 m2 Obcí hlavní město Praha na jiného vlastníka do doby dořešení generelu této lokality a schválení územního plánu HMP