Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úplatný převod části pozemku parc.č. 26/1 k.ú. Stodůlky

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 128/1999
 


 


 


doporučuje mz


souhlasit s úplatným převodem části pozemku par.č.26/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Stodůlky, provedeným MHMP