Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Upomínka firmě CUMBER cZ, a.s.

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 100/1999

 

usnesení  č. 100  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.03.99


 


prostřednictvím  EKO zaslat firmě CUMBER cZ upomínku, že jim bude účtována sankce na základě usnesení MR č. 060 ze dne 2.2.1999 a č. 089 ze dne 23.2.1999  za nezaplacenou splátku movitého majetku