Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava čl. 9 Jednacího řádu Místní rady MČ Praha 13

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 623/1999


 
 


 


 I. schvalujedodatek Jednacího řádu Místní rady MČ Praha 13 s účinností od 1. 1. 2000Do § 2, čl. 9 se doplňuje text: “Výstupem z jednání rady jsou usnesení, která v souladu se zákonem 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím jsou veřejná”