Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava textu usnesení č. 712/98 MR Praha 13

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 422/1999


 

MĚNÍ

část textu svého usnesení č. 712 ze dne 22.12.1998 takto :“Cena za pronájem pozemku parc. č. 241 o výměře 189 m2 činí 5670 Kč/rok, cena za pronájem pozemku parc. č. 242 o výměře 495m2 činí 2475 Kč/rok”. V ostatních bodech se usnesení nemění.