Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava textu usnesení – “Vymáhání pohledávek na nájemném”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 371/1999


I. POZASTAVUJE

plnění bodu II., III a IV usnesení č. 351 ze 13. schůze MR ze dne 29.6.99


II. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 21.09.99


*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 21.09.99


vypracovat ekonomickoprávní analýzu vymáhání pohledávek na nájemném v bytových domech MČ Praha 13