Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Upřesnění usnesení č. 018 z 16.12.1998

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 42/1999
 


 
I. Souhlasís upřesněním usn. MZ O18 z 16.12.1998 o darování bytové jednotky od spol. Alfa-Capital, která je takto specifikována:


byt. jednotka 2541/31 se spoluvlastnickými podíly na společných částech domu čp. 2541 a k zastavěným pozemkům par.č. 2339/172 a par.č. 2339/169 ve výši podílu 541/68634 zapsáno na LV 1953 a dále spoluvlastnické právo k nezastavěným pozemkům par.č. 2339/175, par.č. 2339/182 a par.č. 2339/3 ve výši podílu 541/255259 zapsáno na LV 1996, vše v k.ú. StodůlkyII. ukládá

*


Starostovi Ing.P.Bratskému


[STAR]


T: 28.02.99podepsat darovací smlouvu na výše uvedené nemovitosti, darované fou Alfa-Capital