Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ustavení výborů ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026

19. 10. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0008/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 19.10.2022

USNESENÍ číslo UZ 0008/2022 ze dne 19.10.2022

8. Ustavení výborů ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo městské části

I. zřizuje

pro volební období 2022 – 2026 výbor finanční výbor
kontrolní výbor majetkový
výbor pro Agendu 21
výbor pro dopravu a bezpečnost
výbor pro životní prostředí výbor pro evropské fondy a informatiku
výbor sociální výbor pro výchovu a vzdělávání

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Tomáš Murňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení