Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uvolnění prostor biochemické laboratoře Hostinského 1535 – Ing. Zichová

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 274/1999

I. Souhlasí

1. aby se MČ Praha 13 podílela na přestěhování biochemické laboratoře Ing.Zichové z prostor v Hostinského 1535 do Hostinského 1536


2. s uvolněním částky 20 000,-Kč z příslušné rozpočtové kapitoly na toto přestěhování


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.06.99


1/ zabezpečit všechny záležitosti spojené s přestěhováním laboratoře z Hostinského 1535 do


Hostinského 1536


2/ uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Zichovou na nebytové prostory v Hostinského 1536 za


stejných podmínek, jaké mají lékaři v této lokalitě