Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/336/2023/OMBI

25. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0405/2023

Dokumenty ke stažení