Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/427/103/1602/S/2016

25. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0403/2023

Dokumenty ke stažení