Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor mezi ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 (pronajímatel) a Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., (nájemce)

06. 03. 2023
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0097/2023

Dokumenty ke stažení