Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření nájemní smlouvy na nebyt. prostory pro zubní ordinaci ve škole Fingerova pro MUDr. Beníškovou

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 232/1999

I. Souhlasí

1. s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Fingerova MUDr. Beníškové za zubní ordinaci za těchto podmínek:


a) doba pronájmu 5 let s možností opce


b) výše nájemného 700Kč/m2/rok


2. možnosti odprodeje vybavení ordinace MUDr. Beníškové


3. s pronájmem do doby prodeje vybavení za stejných podmínek jako doposud


 


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 10.05.99


podepsat typovou nájemní smlouvu za podmínek schválených MR


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.06.99


zajistit odprodej vybavení ordinace v souladu s platnými předpisy a s prověřením vlastníka tohoto vybavení, tj. MZ MČ P 13