Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě na pořizování licencí k produktům Microsoft

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0416/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0416/2021 ze dne 27.09.2021

4. Uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě na pořizování licencí k produktům Microsoft

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření Prováděcí smlouvy č. 2021 – 090 k „Rámcové dohodě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 7.12.2018“ se společností DNS, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 25146441

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat „Prováděcí smlouvu č. 2021 – 090 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft ze dne 7.12.2018“ se společností DNS, a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 25146441

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení