Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření smluv – lezecká stěna

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 306/1999

bere na vědomí

že byla uzavřena smlouva o dílo a smlouva o nájmu na lezecký trenažér JAKUB s fou LEDIC, s.r.o., s jejichž zněním vyslovuje rada souhlas