Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření smluv s firmou Hostalek Werbung, spol. s r.o. na zajištění orientačního a informačního systému pro Prahu 13 ~2 usnesení č. 267 z 10.

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 267/1999

I. Souhlasí


s navrženým textem a s uzavřením Smlouvy o zajištění a provozování informačních panelů pro Prahu 13 s firmou Hostalek Werbung, s.r.o. s tím, že přílohu smlouvy bude tvořit seznam a specifikace umístění těchto panelů vč. jeho nákresuII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.05.99zajistit podepsání smlouvy oběma smluvními stranami