Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Užívání bytu č. 1, Suchý vršek č.p. 2113

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 464/1999

I. NESouhlasí


s dalším užíváním bytu č. 1, o vel. 4+1, v přízemí domu č.p. 2113, ul. Suchý Vršek, v Praze 5, Nové Butovice rodinou JUDr. Aleše JahodyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.99zajistit včasné vyklizení a předání předmětného bytu SF nejpozději do 31.12.1999 a uzavřít nájemní smlouvu s manžely Rašticovými