Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vánoční trhy na Slunečním náměstí

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 587/1999
 


 I. Souhlasís věcným záměrem uspořádání Vánočních trhů na Slunečním náměstí, doplněných doprovodným programemII. Souhlasís tím, aby poplatky za užívání veřejného prostranství vybrané v rámci této akce byly použity na financování doprovodných programůIII. Souhlasís použitím částky 10.000,- Kč na financování doprovodných programů z rozpočtu MČ P 13, odd. par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, pol 5229. Z této částky budou uhrazeny náklady na vybudování pódia, ozvučení, osvětlení apod.IV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.11.99ve spolupráci s tiskovým mluvčím zajistit informovanost občanů MČ Praha 13