Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná soutěž na projektový management výstavby radnice – vyhlášení vítěze

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 65/2000


 

I. vyhlašuje

vítězem veřejné zakázky výzvou k podání nabídky na projektový management výstavby polyfunkčního objektu radnice Prahy 13 firmu STAVOKONSULT, Šárecká 11/1469, Praha 6


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 18.02.00


podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat oznámení dalším uchazečům o výsledku


III. ukládá

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 25.02.00


vypracovat smlouvu o dílo s firmou STAVOKONSULT


IV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 29.02.00


Ing. P. Bratského podpisem smlouvy o dílo s firmou STAVOKONSULT