Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka – na pojištění majetku MČ P 13 – ukončení

11. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 405/1999

I. Souhlasí


s uzavřením smlouvy na pojištění majetku MČ P 13 s ČS – Živnostenskou pojišťovnou a.s.II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 16.08.99Ing. P. Bratskému uzavřít s ČS – Živnostenskou pojišťovnou a.s. smlouvu “O předběžném pojištění” od data skončení dosud platných pojistných smluv t.j. od 18.8.1999 


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.08.99předsedovi výběrové komise předložit na jednání MR dne 31.8.99 návrh pojistných smluv k jejich odsouhlasení