Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka – na pojištění majetku MČ P 13

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 428/1999 


 


I. vyhlašuje


vítězem veřejné zakázky výzvou více zájemcům na pojištění majetku MČ P 13 ČS – Živnostenskou pojišťovnu, a.s.


II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.09.99


zaslat prostřednictvím makléřské firmy IMG dopisy těm pojišťovnám, které v soutěži neuspěly


III. Souhlasí


s atributy pojistné smlouvy tak, jak je předkládá makléřská firma IMG a doporučuje výběrová komise


IV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 01.09.99


Ing.Bratského podpisem pojistné smlouvy