Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou – dodávka digitální ústředny

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 263/1999


 

I. bere na vědomí


doplnění zdůvodnění pořadí firem stanoveného Komisí pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky výzvou – dodávka digitální ústředny


II. VYHLAŠuje


vítězem veřejné soutěže na dodávku digitální ústředny pro radnici Prahy 13 firmu ALCATELIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 15.06.99a) oznámit výsledek veřejné zakázky vyhlášené výzvou všem účastníkům


b) vyžádat od firmy, která se umístnila na prvém místě předložení návrhu smlouvy na dodávku