Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou – dodávka digitální ústředny

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 248/1999

I. bere na vědomí


výsledek jednání Komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky výzvou – dodávka digitální ústředny z 29.4.1999 ve věci stanovení pořadí nabídekII. ODKLÁDÁsvé rozhodnutí o jeden měsíc s tím, že


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.06.99doložit přesnější zdůvodnění pořadí firem, stanovené výběrovou komisí na dodávku digitální ústředny