Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou na dodávku – revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1610

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 652/1999

 
 


 


I. bere na vědomí


důvodovou zprávu o nutnosti provádění pravidelných revizí elektrických spotřebičů,pohyblivých přívodů a šňůrových vedení podle platných českých norem, zejména ČSN 33 1610 z 05/99 v platném znění a návrh na vyhlášení veřejné zakázky výzvou na tuto dodávku, včetně odstraňování závadII. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku vyhlašovanou výzvou na dodávku pravidelných revizních prací elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a šňůrových vedení, včetně odstraňování závad ve složení:


Petr Weber, zástupce starosty náhradník Ing. M. Dvořák


Ing. Karel Mozr, zástupce starosty náhradník RNDr. M. Gregar


Ing. Oldřich Fiala, tajemník náhradník JUDr. K. Černá


Ivan Mašín, Hospodářská správa náhradník Oldřich Gabryš


Zdeněk Sepekář, Hospodářská správa náhradník Olga Příhonská


Ing. Jiřina Kratochvílová, tajemník komise