Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou na ostrahu budov úřadu

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 142/1999
 


 


 


I. bere na vědomípořadí firem stanovené komisí hodnotící zakázkuII. VYHLAŠuje


vítězem veřejné zakázky výzvou na ostrahu objektů Místního úřadu MČ Praha 13 firmu Agentura Život


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 01.05.99


JUDr.Kateřině Černé, pověřené výkonem funkce, připravit a uzavřít smlouvu na ostrahu objektů místního úřadu s firmou Agentura Život