Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou na ostrahu budov úřadu

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 112/1999

 

usnesení  č. 112  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I..      bere  na  vědomí             


 


informaci o tom, že usnesením MR č. 665   ze 17.11.98  bylo schváleno složení komise na výběr ostrahy budov MÚ, které je třeba aktualizovat


 


     II.     schvaluje          


 


 komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku vyhlašovanou výzvou na ostrahu objektů MÚ ve složení:


 


Ing.Milan Dvořák, zástupce starosty                 náhradník Petr Kužel


Petr Weber, zástupce starosty                 náhradník Ing.Milan Žaloudek


RNDr. Jiří Mašek, CSc., tajemník                náhradník JUDr. Kateřina Černá


Zdeněk Sepekář, Hospodářská správa         náhradník Ivan Mašín


Oldřich Gabryš, Hospodářská správa                   náhradník Olga Příhonská


                                     Vlasta Sváčková, tajemník komise