Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou na stěhovací práce

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 262/1999

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu o nutnosti vypsat veřejnou zakázku výzvou na stěhovací práce v objektech úřadu Městské části Praha 13


II. schvaluje


návrh na vyhlášení veřejné zakázky výzvou na stěhovací práce v objektech úřadu Městské části Praha 13, včetně složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a vyzývaných firem po doplnění firmy Sirotek


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.05.99


1/ doplnit ve výzvě otázku pojištění


2/ rozeslat písemné výzvy minimálně 5 zájemcům