Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná zakázka výzvou – ostraha objektů MČ Praha 13

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 26/2000


I. RUŠÍ


veřejnou zakázku výzvou vyhlášenou MR dne 2.11.1999 – Veřejná zakázka výzvou – hlídání pozemku parc. č. 2780/174 v k-ú- Stodůlky včetně zařízení staveništěII. vyhlašujenové zadání veřejné zakázky výzvou pěti zájemcům na ostrahu objektů MČ Praha 13III. schvalujesložení komise pro posouzení a hodnocení nabídek


členové: náhradníci


1. p. Weber Ing. Dvořák


2. pí. Seiková MÚ


3. JUDr. Černá MÚ


4. p. Sepekář


5. dr. Berg P. Kužel


tajemník komise: Ing. KorábováIV. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 26.01.00zabezpečit vyhlášení výzvy pěti zájemcům na ostrahu objektů MČ Praha 13V. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 15.02.00svolat členy komise a stanovit termín jednání na vyhlášení výzvy pěti zájemcům na ostrahu objektů MČ Praha 13