Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vlastnické vypořádání pozemku parc.č. 1236/114 k.ú. Stodůlky

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 75/1999

 

usnesení  č. 075  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            pověřuje             

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 09.03.99


 


doporučit majitelce pozemku  par.č.1236/114 o vým. 295 m2  paní Chroustové obrátit se s odprodejem výše uvedeného pozemku na Obec hlavní město Praha