Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba členů výborů ZMČ Praha 13

09. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0003/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 09.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0003/2023 ze dne 09.01.2023

3. Volba členů výborů ZMČ Praha 13

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČ1. zvolit členy výboru majetkového Víta Bobysuda, Václava Mucalu, Janu Prosmanovou, Tomáše Mudru, Miladu Staňkovou,

2. zvolit členy výboru pro Agendu 21 Ludmilu Tichou, Miloše Drhu, Dariu Křivánkovou, Václava Hrdličku, Vojtěcha Nitru,

3. zvolit členy výboru pro dopravu a bezpečnost Milana Vávru, Adama Kopetzkého, Vojtěcha Nitru, Michala Drábka, Vojtěcha Provazníka,

4. zvolit členy výboru pro životní prostředí Vojtěcha Provazníka, Zuzanu Krahulcovou, Janu Horkou, Barboru Bero, Tomáše Mudru,

5. zvolit členy výboru pro evropské fondy a informatiku Jana Wolfa, Petra Koláře, Barboru Bero, Pavla Prokeše, Ondřeje Zemana,

6. zvolit členy výboru sociálního Ludmilu Tichou, Yvetu Kvapilovou, Tomáše Krejčího, Karla Vítka, Vladimíru Bondarenkovou, Moniku Duchoňovou,Václava Poláška,

7. zvolit členy výboru pro výchovu a vzdělávání Miladu Staňkovou, Petru Dymlovou, Dariu Křivánkovou, Vojtěcha Nitru, Zdeňka Trmotu,

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení