Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba Místní rady Městské části Praha 13

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 6/1998

 


     VOLÍ


pro volební období 1998 –  2002 devítičlennou MÍSTNÍ RADU Městské
části Praha 13 ve složení:


            I. člen rady : Ing. Petr BRATSKÝ  /starosta/


           II. člen rady : Ing. Milan DVOŘÁK  /zástupce starosty/


          III. člen rady : pan  Petr WEBER    /zástupce starosty/


           IV. člen rady : RNDr.Miloš GREGAR


            V. člen rady : pan  Petr KUŽEL


           VI. člen rady : RNDr.Tomáš PÁV


          VII. člen rady : Ing. Lubomír NĚMEJC


         VIII. člen rady : pan  Radim SOUKUP


           IX. člen rady : Mgr. Karel VOSTÁREK