Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba předsedy Finanční komise

19. 05. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UZ 77/1999

 
 


 


 


I. UvolŇuje


zástupce starosty Ing. Karla Mozra z funkce předsedy Finanční komise na jeho vlastní žádost


II. jmenuje


PharmDr. Lubomíra Chudobu předsedou Finanční komise