Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba přísedící Městského soudu v Praze

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 611/1999
 


 


 I. ODKLÁDÁpředložený návrh na volbu přísedící Městského soudu v Praze paní Alexandry Vráblíkové, nar. 1.3.1944, trvale bytem Amforová 1891/32, Praha 5 – Stodůlky k doplnění dalších kandidátů


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 03.12.99zaslat odpověď předsedovi městského soudu v Praze JUDr. Sváčkovi ve smyslu přijatého usneseníIII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 08.12.99předložit rozšířený návrh na volbu přísedící Městského soudu v Praze znovu radě a následně MZIV. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 03.01.00zveřejnit informaci v časopise STOP o možnosti občanů přihlásit se na kandidaturu do funkce přísedícího Městského soudu v Praze