Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba přísedící Městského soudu v Praze

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 56/2000

I. Souhlasí


s navrhovaným způsobem výběru kandidátů na funkce přísedících u soudu, prováděným na MČ P 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.12.00prostřednictvím Legislativně-právní komise a ve spolupráci s vedoucí OOS plnit tento úkol dle schváleného metodického pokynu a dle požadavku soudů s tím, že kandidát na funkci přísedícího u soudu musí předložit výše uvedené komisi, následně místní radě a zastupitelstvu následující dokumenty:


– životopis


– profesní životopis


– lustrační osvědčení


– OPIS trestního rejstříku


– prohlášení kandidáta