Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba starosty Městské části Praha 13

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 4/1998

 


     VOLÍ


do funkce STAROSTY Městské části PRAHA 13 pro volební období
1998 – 2002 pana ING. PETRA BRATSKÉHO