Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba zástupců starosty Městské části Praha 13

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 5/1998

 


     VOLÍ


do funkce  ZÁSTUPCŮ STAROSTY Městské  části PRAHA 13  pro volební
období 1998 – 2002 pana ING. MILANA DVOŘÁKA a pana PETRA WEBERA