Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby předsedy Kontrolní komise a předsedy Finanční komise

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 7/1998

 
     VOLÍ


a)  do funkce  PŘEDSEDY KONTROLNÍ KOMISE  Městské části PRAHA  13


     pro volební období 1998 – 2002    pana  ING. WALTRA KRICNERA


 


b) do funkce PŘEDSEDY  FINANČNÍ  KOMISE  Městské  části  PRAHA  13


    pro volební období 1998 – 2002     pana ING. KARLA MOZRA