Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběrové řízení na dodávku PC a tiskáren

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 385/1999


 

I. VYLUČuje

z výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na dodávku PC a tiskáren firmy


STECOM, Praha 10


DLG COMPUTERS. Praha 7II. VYHLAŠujevítězem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na dodávku PC a tiskáren firmu AUROTON, Prosecká 95, Praha 9III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.99ve spolupráci s LPO vypracovat návrh smlouvy na dodávku PC a tiskáren s vítěznou firmouIV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.08.99podpisem smlouvy s firmou AUROTON