Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výběrové řízení na převzetí objektu LUKA C

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 188/1999

I. VYHLAŠUJE


zadání veřejné soutěže na převzetí a správu rozestavěného objektu Luka C formou výzvy více zájemcům


II. schvalujesložení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěžeČlenové: Náhradníci:


ZS Ing. Milan Dvořák ZS Ing. Karel Mozr


p.radní Radim Soukup člen MZ p. Ivan Šimáček


p.radní RNDr. Miloš Gregar starosta Ing. Petr Bratský


p.radní Petr Kužel ZS RNDr. Tomáš Páv


ZS p. Petr Weber člen MZ p. Zbyněk Pastrňák


členka MZ JUDr. Monika Nejedlá členka MZ MUDr. Eva Millerová


člen MZ Ing. Walter Kricner člen MZ JUDr. Jan Obst


tajemník komise: Mgr. Gabriela Herzová, náhradník Mgr. ProšekIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 27.04.99podepsat a zaslat zadání veřejné zakázky vybraným uchazečům


svolat jednání komise nejpozději do poloviny května t.r.