Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vybudování lezecké stěny JAKUB v areálu ZŠ Trávníčkova

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 35/1999


 
 


 


 


I. schvaluje1/ vybudování lezecké stěny JAKUB v areálu ZŠ Trávníčkova


2/ uvolnění částky ve výši 2,8 mil. Kč z vedlejší hospodářské činnosti na položku Investice


3/ provedení příslušné rozpočtové změny ekonomickým odborem


II. pověřuje

*


Místní radu


[MIDV]


KT: 30.06.99


zajištěním realizace lezecké stěny JAKUB