Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyčíslení rozdílu regulovaného a smluvního nájemného v Kč za rok 1998

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 467/1999

I. bere na vědomí


vyčíslení rozdílu regulovaného a smluvního nájemného v Kč za rok 1998, který činí celkem 354.805,- tis. KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 19.10.99předložit vyčíslení rozdílu od počátku zavedení smluvního nájemného do pololetí roku 1999