Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání knihy MČ Praha 13

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 109/1999

 

usnesení  č. 109  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


            TRVá             


 


 na svém původním usnesení  a neschvaluje ideový záměr vydání knihy o MČ Praha 13