Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení soutěže Veřejná zakázka výzvou – výplatní stroje

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 318/1999


 

I. bere na vědomí


výsledek jednání komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky výzvou – dodávka výplatních strojů ze dne 8.6.1999 ve věci stanovení pořadí nabídek


II. schvalujenávrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na uzavření smlouvy na dodávku s fou ALBACON, která se umístila na 1. místěIII. vyhlašujetězem veřejné zakázky na dodávku výplatních strojů firmu ALBACONIV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 22.06.99oznámit výsledek veřejné zakázky vyhlášené výzvou všem účastníkůmV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.06.99uzavřít smlouvu na dodávku, včetně smlouvy servisní, s firmou, která se umístila na prvním místě