Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení veřejné soutěže na rekonstrukci oplocení hřiště pro neorganizovanou tělovýchovu v MČ Praha 13, lokalitě Velká Ohrada, blok B a F

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 606/1999
 


 


I. vyhlašujezadání veřejné zakázky výzvou více zájemcům podle § 49a zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění na rekonstrukci oplocení hřiště pro neorganizovanou tělovýchovu v lokalitě MČ Praha 13, Velká Ohrada, blok B a FII. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídky uchazečů v tomto složení:Členové: Náhradníci:


1. Ing. Milan Dvořák Ing. Petr Bratský


2. RNDr. Miloš Gregar doc. MUDr. Zdeněk Volný


3. RNDr. Hana Maříková Jana Dvořáková


4. Ing. Karel Mozr RNDr. Tomáš Páv


tajemník: Mgr. M. Prošek Gabriela StrejčkováIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 03.12.991. podepsat a zaslat zadání veřejné zakázky výzvou všem uchazečům


2. svolat členy komise a stanovit termín jednání k vyhodnocení nabídky uchazeče