Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení veřejné zakázky výzvou na “Provozování lékařské služby první pomoci – LSPP” na MČ Praha 13

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 11/2000

I. vyhlašuje


veřejnou zakázku výzvou více zájemcům na provozovatele LSPP na území MČ P 13II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.01.00ve spolupráci s vedoucí OLP JUDr. Černou a zdravotní radovou MUDr. Roninovou, připravit výzvu více zájemcům na provozovatele “Lékařské služby první pomoci – LSPP” pro Prahu 13III. schvaluje


komisi ve složení:Petr Weber náhradníci: Ing. Milan Dvořák


MUDr. Renata Roninová RNDr. Miloš Gregar


Doc.MUDr. Zdeněk Volný Mgr. Karel Vostárek


PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Walter Kricner


RNDr.Tomáš Páv Ing. Oldřich Fiala


tajemník: pí. Beková