Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení veřejné zakázky výzvou více zájemcům na výrobu a dodávku nahrávek pro regionální televizní vysílání MČ P 13

03. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 403/1999


 

I. vyhlašuje


veřejnou zakázku výzvou více zájemcům na výrobu a dodávku nahrávek pro regionální televizní vysílání MČ Praha 13II. schvalujepodmínky zadání veřejné zakázky výzvou více zájemcůmIII. jmenujehodnotící komisi ve složení: 


člen: náhradník:Ing. Bratský Ing. Dvořák


RNDr. Gregar p. Weber


p. Kužel p. Soukup


pí. Svobodová p. Krajánek


zástupce fy Dattelkabel


tajemník: Mgr. StrejčkováIV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.08.991. svolat hodnotící komisi na 26. (27.) 8. 99


2. předložit výsledek soutěže místní radě