Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na veřejnou zakázku výzvou – ostraha objektů MČ Praha 13

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 76/2000


 

I. vyhlašuje


vítězem veřejné zakázky výzvou – ostraha objektů MČ Praha 13 firmu Jiří Mach – Agentura Život


II. pověřuje

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 25.02.00


dopracováním smlouvy na zajištění ostrahy objektu MÚ – Hostinského 1535 a zařízení staveniště na pozemku parc. č. 2780/174 v k. ú. Stodůlky


 


III. pověřuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 29.02.00


podpisem smlouvy na zajištění ostrahy objektu MÚ – Hostinského 1535 a zařízení staveniště na pozemku parc. č. 2780/174 v k. ú. Stodůlky


IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 14.03.00


předložit přehled a srovnání podmínek zajišťování ostrahy všech objektů MČ P 13


V. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.03.00


zpracovat ekonomické vyhodnocení výběrového řízení na další využití objektu “LUKA C” a předložit je místní radě s návrhem dalšího postupu