Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na “Dodavatele školního nábytku pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 379/1999

I. VYLUČUJE


z výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku tyto firmy:


1. AMBA, Kutná Hora


2. SANTAL, s.r.o., TřeboňII. vyhlašujevítězem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na “Dodavatele školního nábytku pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5” firmu KDZ, s.r.o., VizoviceIII. ukládá


*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 15.08.99dopracovat smlouvu v navržené dikciIV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 15.08.99Ing. P. Bratského podpisem smlouvy o dílo s firmou KDZ, s.r.o., Vizovice