Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodavatele zakázky “Výměna parapetních krytů topení v mateřských školách”

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 27/2000 

I. POTVRZUJE


pořadí firem účastněných na veřejné zakázce k podání nabídky na dodavatele zakázky “Výměna parapetních krytů topení v mateřských školách:

  1. ADONET, s.r.o., Kladno  2. Truhlářství Limburský, Praha 6  3. Čvančara truhlářství, Praha 5


II. vyhlašujejako vítěze více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodavatele zakázky “Výměna parapetních krytů topení v mateřských školách” firmu ADONET, s.r.o., Průmyslová 1343, KladnoIII. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 31.01.00dopracovat smlouvu s fou ADONET v navržené dikci


IV. pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 31.01.00podpisem smlouvy o dílo s firmou ADONET, s.r.o., Kladno