Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyhlášení vítěze na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele “Rekonstrukce střešních plášťů ZŠ Brdičkova 1878 a Gymnázia J.Heyrovského Mezi školami 2475, Praha 5”

12. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 368/1999


I. VYLUČUJE


z výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku tyto firmy:


1. Vltavská s.r.o., Praha 6


2. OK Partner s.r.o., Praha 4II. POTVRZUJEpořadí účastněných firem


1. NIPOS s.r.o., Praha 4


2. V.O.K. v.o.s., Praha 9


3. VISKONT s.r.o., Praha 4III. vyhlašujejako vítěze výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele “Rekonstrukce střešních plášťů ZŠ Brdičkova 1878 a Gymnázia J.Heyrovského Mezi školami 2475, Praha 5” firmu NIPOS s.r.o., Hubičkova 888, Praha 4IV. ukládá

*


VO legislativně právního


[KACE]


T: 12.07.99dopracovat smlouvu v navržené dikciV. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 12.07.99Ing. P. Bratského podpisem smlouvy o dílo s firmou NIPOS s.r.o., Praha 4